Základný hosting pre webovú prezentáciu, neobmedzený počet domén, 1GB web priestor, 1GB mailový priestor, 100MB databázový priestor

49€ ročne