Potrebujete iba nápravu?

Náš partner Vám môže ponúknuť služby aj v oblasti analýzy či nápravy existujúcich stránok, webových riešení či aplikácii, nech už je to čokoľvek spojené s PHP alebo MySQL. Nie ste si úplne istí, či Vaše riešenie využíva PHP alebo MySQL? Ozvite sa nám a my alebo náš partner Vám všetko objasní.

Potrebujete opraviť alebo vytvoriť databázu?

Náš partner sa špecializuje v designe databázových riešení MySQL – v najpoužívanejšom databázovom management systéme na svete. Medzi ponúkané služby nepatrí iba samotný design, ale ak je to potrebné, môže poskytnúť aj potrebnú dokumentáciu akou sú napríklad ER diagramy vytvorených riešení – pre zjednodušenie, tieto diagramy vizuálne a efektívne vysvetľujú ako sú dáta štrukturované a akú súvislosť jednotlivé dáta medzi sebou majú, a vďaka tomu aj laik môže vidieť, či logická štruktúra dát súvisí s požadovanou funkčnosťou.

Prečo je design databáz vôbec dôležitý?

Design databáz je potrebný nielen pre náš či Váš lepší pocit, ale aj pre úsporu miesta na serveroch určených pre vzniknuté databázy. Priamo eliminuje možnú duplikáciu použitých dát a zvyšuje aj ich presnosť. Databázy sú najdôležitejšou časťou akéhokoľvek webového systému, pretože ich vnútorná štruktúra presne určuje, čo všetko je daný systém schopný urobiť a taktiež ako rýchlo a efektívne to dokáže. Kvalitná databáza môže znamenať rozdiel medzi úspešným a neúspešným riešením – databáza priamo určuje celú “business logiku” ktoréhokoľvek systému viac ako čokoľvek iné.

Viac o tvorbe PHP

Čo vlastne je PHP? Pre zjednodušenie, je to najpoužívanejší programovací jazyk pre webovú tvorbu čo sa týka spracovania akýchkoľvek dát, kalkulácií, či funkčnosti priamo na serveroch. PHP je používané celosvetovo vo všetkých spektrách webovej tvorby, od najmenších aj statických stránok, až po tie najväčšie super-systémy aké si vieme predstaviť.

Čo ponúka náš partner

Náš partner je hrdý, že Vám môže ponúknuť komplexné služby designu, tvorby a údržby webových riešení založených na PHP, a v spomínanom „LAMP stack-u“ (Linux, Apache, MySQL, PHP). Od roku 2012 náš partner nazbieral množstvo skúseností s tvorbou B2B (business-to-business – business pre business) a B2C (business-to-client – business pre klienta) platforiem a systémov, pre najrôznejších klientov a projekty operujúce či už vo verejnej alebo privátnej sfére.

Potrebujete tvorbu v špecifickom prostredí? Náš partner má skúsenosti s tvorbou v niekoľkých dnes najdôležitejších PHP frameworkoch (pre zjednodušenie – technológie určujúce špecifické a technologické rámce vyvíjaných riešení), ako napríklad v najpoužívanejšom Laravel, či v najrýchlejších Phalcon a Yii. Potrebujete napríklad WordPress (WP)? Náš partner môže pomôcť aj tu.

Technológie prehliadačov

Ďalšou oblasťou služieb, ktorú náš partner poskytuje, je náprava, tvorba alebo údržba scriptov písaných v JavaScript. Najširšie používanou knižnicou JS je takzvaná jQuery. Scripty JavaScript “bežia” priamo vo webových prehliadačoch, a sú často používané ako potrebný doplnok na vylepšenie hlavne prezentácie koncových stránok zobrazených užívateľom. Spomínané PHP bežiace na servery ďaleko od užívateľa napríklad vyberie potrebné dáta z databázy MySQL, spracuje ich, a pošle ich prehliadaču, na ktorý sa užívateľ pozerá. Scripty JavaScript môžu byť potom prehliadačom použité na prikrášlenie nahrávania týchto dát, vizuálne efekty, alebo pre validáciu dát vpísaných do web foriem, a pre iné účely. Technológie bežiace na serveroch a technológie bežiace v prehliadačoch sú bežne až štandardne používané spolu, a aj preto je náš partner pripravený pomôcť vám aj v tejto oblasti.

Medzi iné technológie, s ktorými Vám náš partner môže poradiť či priamo pomôcť patria napríklad HTML, CSS, AJAX, REST, Bootstrap, automatická tvorba CSV súborov ako úložisko dát (použiteľných napríklad aj v MS Excel), tvorba plnohodnotných PDF súborov z vašich dát alebo dát vašich používateľov priamo na serveroch, a mnohé iné.

Ponúkame aj cloud riešenia

Náš partner v oblasti web developmentu má taktiež skúsenosti s tvorbou pre cloud a aj svoje privátne projekty zakladá na využívaní technológií cloud.

Angličtina nie je najmenším problémom

Ak Váš projekt vyžaduje aj anglický jazyk, náš partner má široké skúsenosti priamo s tvorbou a spoluprácou aj s klientmi z UK (Veľká Británia). Či už ide o technickú dokumentáciu, alebo jednoduché texty do projektov, je možné tieto vyžiadať priamo v anglickom jazyku.

Náš partner v oblasti web developmentu s hrdosťou a láskou tvorí všetko to, čo klient môže požadovať. Stačí sa len opýtať – žiadna otázka nie je hlúpa a žiadna Vás nebude stáť absolútne nič. A taktiež pamätajte – akékoľvek vyhodnotenie Vami opýtaného a naša následná ponuka potrebnej práce a výdavkov s ňou spojených je a bude samozrejme vždy zadarmo.

Tešíme sa na vaše otázky a požiadavky a spoluprácu s Vami.